Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Aules

Aules d’Extensió Universitària ( AEU )

Les Aules d’Extensió Universitària resten sota la tutela d’una Universitat i la seva tasca principal és impartir classes i seminaris sobre qualsevol tipus de temàtica que ajudi a la formació de les persones que reben aquestes classes. També organitzen visites i viatges culturals i altres activitats de caràcter acadèmic i de lleure.

Aules de Difusió Cultural

Les Aules de Difusió Cultural imparteixen classes encara que no estiguin sota la tutela de la Universitat i complementen la seva activitat amb la pràctica de tallers d’oficis i manualitats. També organitzen visites i viatges culturals i altres activitats de caràcter acadèmic i de lleure.

Universitats que tuteles les AEU

Afopa i les Universitats públiques de Catalunya tenen constituït un Consell Interuniversitari que realitza el procès d’avaluació i seguiment dels programes de les Aules amb l’objectiu de millorar la seva qualitat i l’equilibri en l’elecció del professorat i les matèries tractades.
Les activitats d’aquestes Aules, malgrat organitzar-se com a coneixement no reglat i estar lliure d’exàmens, mantenen el rigor i el nivell acadèmic que s’espera de les universitats catalanes que les acullen i hi donen suport, aconseguint una formació de qualitat i prestigi.