Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Aules de Difusió Cultural

Ass. per a la Formació Cultural de la Gent Gran de l’Alt Empordà
Nou, 48
Figueres (Alt Empordà)
aculturalgentgranae@gmail.com

Aules Culturals per a la Gent Gran – Casal Tueda-Apite
Gravina, 39-41
Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)
972.82.13.10
tueda.apite@eis.org
casaltuedaapite.com

Aules de Difusió Cultural Garrotxa
Geranis 6, bx
Olot (Garrotxa)
www.acugablog.wordpress

 

Aula La Trama de Capellades 
C/Pilar, 13
08786 Capellades
938.01.05.11
lalliga.societat@gmail.com

www.societatlalliga.com

Facebook La Lliga

Instagram La Lliga